Karolinska Institutet University Press

Ny bok. Den ekonomiska människans fall

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 13:02 CEST

Om boken: Charles Darwins evolutionslära prövas, debatteras och hyllas på nytt världen över, i ständigt nya böcker om hur levande varelsers anpassning till miljön går till. Medicinprofessorn Johan Frostegård har tidigare i Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (2a utg. 2013) undersökt oss människor i ljuset av evolutionen. I den här boken riktar han sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra påverkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?

I Den ekonomiska människans fall skisseras ett alternativt tänkande kring sådant som kriser i världsekonomin, vår förmåga att fatta rationella beslut i ekonomiska frågor och hur svensk sjukvård ska organiseras och styras. Skulle nationalekonomer bättre kunna förutse och hantera bubblor i ekonomin om de visste mer om evolutionen? Borde ekonomer vara försedda med en evolutionärt grundad syn på människans natur? Skulle svensk sjukvård fungera bättre om etiskt engagerade medicinare fick större inflytande över vårdens organisation än dagens byråkrater?

Om författaren: Författaren är professor i medicin vid Karolinska Institutet och ekonomiutbildad, bland hans tidigare utgivna böcker märks romanerna Salomos vikarie och Älgarnas vinter (Albert Bonniers Förlag) samt Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (KIUP).

Om tidigare böcker: ”… Johan Frostegårds resonemang är övertygande utan att vara mästrande. Han blandar elegant historiska tillbakablickar med nya forskningsrön. Boken är lättläst trots komplexa ämnen.” Jesper Nyström, Forskning & Framsteg

"… ett imponerande försök att betrakta människans hela tillstånd ur evolutionär synpunkt. Man kan inte ta miste på att författaren är medicinare och biolog, men han överskrider utan minsta problem barriärer mellan den vetenskapliga och den humanistiska kulturen. Även de ibland vattentäta skotten mellan biologi och klinik lyser med sin frånvaro. Samtidigt bevaras den evolutionära kopplingen mellan vår biologi och våra sjukdomar. Det är en läsvärd och lärorik bok."  George Klein, professor emeritus, KI

”… en ganska måttfull debattör (och en fin stilist) …”  Jens Jakobsson, BTJ

Seminarier i höst:

Framträdande på bokmässan i Göteborg

·  Den ekonomiska människans fall. Johan Frostegård talar om altruism, evolution och sjukvårdsekonomi. Fredag 26/9  kl. 12.15-12.30 på Forskartorget.

·  Den ekonomiska människans fall, samtal med Johan Frostegård, Göran Greider och Per Molander. Fredag. 16.00-16.45. Läs mer om innehållet på http://www.kiup.se/

ABF i Stockholm, 28/10 kl. 18.00

Bokomslag går att ladda ned från http://www.kiup.se/.

Boken går att köpa i bokhandeln eller på http://www.kiup.se/.

För recensionsexemplar och kontaktuppgifter kontakta marknadschef sofie.goransson@kiup.se

ISBN: 9789185565719, 240 sidor, Utkommer 17/10  

Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap.  Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön från ledande medicinska forskare framför allt från Karolinska Institutet.

Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.

De flesta av våra författare är framstående forskare knutna till Karolinska Institutet.
Vill du läsa mer om forskningen gå in på www.ki.se.