Carlsson Bokförlag

Ny bok: En annan Foucault – maktens problematik

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 16:21 CET

Upptäckten av maktens produktivitet innebar något av en kopernikansk revolution. Foucault flyttade fokus från staten till oss själva och beskrev en makt som genomträngde kroppen, förorsakade lust och frambringade kunskap.
I En annan Foucault vidareutvecklar Magnus Hörnqvist Foucaults maktanalys. Hörnqvist gör tre distinktioner som är centrala för att förstå maktens problematik: först skillnaden mellan makt som aktivitet och makt som relation, sedan skillnaden mellan repressiv och produktiv makt och sist skillnaden mellan programmatisk och icke-programmatisk makt. Maktens problematik rekonstrueras utifrån den fråga som Foucault svarade på utan att själv kunna formulera: Hur kommer det sig att samhällsordningen består?

Magnus Hörnqvist är docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Han har i åtskilliga publikationer kombinerat empiriska undersökningar med filosofiska analyser av makt. Han har tidigare på Carlsson Bokförlag gett ut boken Foucaults maktanalys (1996).