Gothia Fortbildning

​Ny bok för att underlätta systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 07:30 CET

Alla förskolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att skapa rätt förutsättningar för barns lärande och utveckling samt för en likvärdig utbildning. Den nya boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – med barns lärande i fokus visar hur man kan styra upp och underlätta detta viktiga arbete.

Författarna, Anja Mistrén och Anne-Lie Armerö, ger en modell för hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. De visar hur man kan planera, genomföra, utvärdera och analysera förskolans grundverksamhet och utvecklingsområden. I boken kopplas teori till praktiska exempel och det ger konkreta tips på verktyg och processer som underlättar arbetet.

Vad vill ni förmedla med er bok?
– Hur viktigt det är att ledningen har det övergripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet, men också att det gäller att fokusera på rätt saker. Att allt inte kan utvecklas på en gång.

– Det svåraste är att hålla i och att hålla ut. Det gäller att skapa utrymme för både förändringsarbete och utvecklingsarbete och att förankra det så att alla känner att de ”äger sitt kvalitetsarbete”. Att skapa tillräckligt med reflektionstid i verksamheterna för att kunna gå på djupet med analyserna och kontinuerligt följa upp målen vi satt för förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan, det vill säga förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare, men även till studerande vid förskollärarutbildningen.

Fakta om boken
Titel: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – med barns lärande i fokus
Författare: Anja Mistrén och Anne-Lie Armerö
ISBN: 978-91-8809-907-5
Utgivning: 1 januari 2016
Omfång: 108 sidor
Cirkapris: 220 kr exkl. moms
Boken ingår i serien Samlad kunskap för förskolan och kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författarna
Anja Mistrén är biträdande förskolechef och Anne-Lie Armerö är förskollärare. Tillsammans har de arbetat fram en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet för kommunala förskolor i Linköpings södra skolområde.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.