Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Ny bok för mångfald i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 14:04 CET

Våga arbete! - yrkesliv med stöd av personlig assistans” är en inspirerande och lättillgänglig ny bok för alla som vill arbeta mot en ökad mångfald och delaktighet på arbetsmarknaden. Den nya trenden efter miljötänket!

Boken ”Våga arbete” visar, med konkreta exempel, på den bredd av yrken som fungerar utmärkt när en arbetstagare råkar ha en omfattande funktionsnedsättning. En sjuksköterska, en präst, en lärare, en jurist och en tolk är exempel på yrken hos några av de personer som i boken berättar om sina erfarenheter av ett yrkesliv. Författaren, Jessica Smaaland, som själv är yrkesarbetande och assistansberättigad, har beskrivit såväl dessa personers som sina egna upplevelser i arbetslivet med en personlig och lättsam ton. Till texten har illustratören Karolina Oad också gjort några enkla, men träffsäkra, teckningar. Allt för att boken ska tilltala så många som möjligt.

Visst finns det en hel del hinder och problem att övervinna, menar författaren, men tanken med boken är att läsaren istället ska se möjligheterna - oavsett om denne är en arbetssökande, arbetstagare eller arbetsgivare. Tyvärr är det ju så att de flesta med funktionsnedsättning utestängs från arbetsmarknaden, helt utan anledning! Kompetens och förmåga finns i hög grad och arbetsgivarna går miste om värdefull och lojal arbetskraft. Nu är det dags att det uppmärksammas!

”Våga arbete” är utgiven av Gothia Förlag i samarbete med Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) som ett resultat av ett ettårigt arvsfondsprojekt. Vilhelm Ekensteen, ordförande i föreningen och mångårigt engagerad för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, berättar om varför de startade projektet och vad de vill uppnå:

- IfA vill ge ännu ett exempel på assistansen som avgörande möjlighet att leva som andra. Målet är delaktighet och självförverkligande i arbetslivet också åt personer med stora funktionsnedsättningar!

För frågor om boken hänvisar vi till bokens författare, Jessica Smaaland, 070-765 87 16

För frågor om IfA hänvisar vi till ordförande Vilhelm Ekensteen, 046- 14 41 01

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) är en intresseorganisation för oss om har behov av personlig assistans. IfAs ändamål är bland annat att arbeta för och utveckla rätten till personlig assistans och assistans-ersättning för personer med funktionsnedsättning, genom både intressepolitiskt arbete och stöd till enskilda assistansanvändare i frågor som rör just assistansen.