SIS, Swedish Standards Institute

Ny bok förenklar inköp

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:43 CEST

En inköpares roll kan ofta variera från företag till företag, allt efter storlek och inriktning i verksamheten. Nu ger SIS Förlag AB ut en ny bok som vänder sig till alla som gör inköp oavsett på vilken nivå man jobbar i organisationen. Boken behandlar inköpsprocessen ur ett kvalitetsperspektiv och är nära kopplad till ISO 9001.

Boken Köp rätt med ISO 9001 vänder sig främst till små och medelstora företag men den kan användas av alla som kommer i kontakt med leverantörer och inköp av olika slag. Främst är boken till för de som utför inköpen, men också vd, marknads- och försäljningschef, processägare för ledningssystem, projektledare, konsulter och alla andra som i någon form kommer i kontakt med inköp.

– En hel del inköp kan skötas enkelt, men om det gäller komplicerade produkter och tjänster, eller inköp som medför en större investering, kräver det ofta en större noggrannhet. Med boken som stöd kan du bli mer effektiv och få en högre kvalitet i dina inköp samt en bättre kontroll över vilka risker du behöver ta hänsyn till och kan därmed nå ett bättre slutresultat, säger Joachim Bowin, redaktör på SIS Förlag AB.

Boken tar upp en rad olika faktorer som berör såväl stora som små inköp, resurser som behövs, inköparens roll, kriterier för val och bedömning av leverantörer och framtagning av underlag för inköp. Kommunikation och samverkan med leverantörer behandlas, liksom beställningar, uppföljning av leveranser, hantering av risker och klagomål samt några frågor som rör etik. I boken redovisas även kortfattat innehållet i vissa författningar, exempelvis köplagen, avtalslagen och lagen om offentlig upphandling.

Boken Köp rätt med ISO 9001 kostar 495 kr exkl moms och säljs av SIS Förlag AB.

För ytterligare information och bild på handboken:
Joachim Bowin, redaktör SIS Förlag, tfn: 08-555 523 14 , joachim.bowin@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se