RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny bok från Interactive Institute: "Static! Designing for Energy Awareness"

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:03 CEST

Interactive Institute's nya bok heter "Static! Designing for Energy Awareness" och ges ut av Arvinius Förlag. Boken presenterar designexempel från projektet ”STATIC!”, som är ett av institutets pionjärprojekt inom forskningsfältet design och hållbarhet, samt olika perspektiv på frågor som berör hållbar konsumtion och design. Genom passion, humor och forskningsskärpa uppmanar författarna designers och konsumenter – det vill säga oss alla - att omvärdera formen och framtiden för elektricitet i vårt sämhälle.

I boken får vi en djupare förståelse för hur det är möjligt att använda design som ett verktyg för att öka medvetenheten om energi. Välbekant inredning och olika hushållsprodukter har omtolkats för att materialisera elektriciteten och göra den mer synlig och konkret för människor. Resultaten blev en serie av konceptuella designexempel som uttrycker poetiken - och politiken - i vår vardagliga energianvändning.

Projektet STATIC! som bedrivits på Interactive Institute i Eskilstuna/Göteborg mellan 2004-2005 har blivit oerhört uppmärksammat både i Sverige och internationellt på grund av sitt unika sätt att medvetandegöra och visualisera energianvändning genom interaktions- och produktdesign. Interactive Institute initierade forskningsfältet design och hållbarhet redan 2003, och det är ett område som har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Institutet har skapat en imponerande portfolio av forskningsprojekt, visualiseringar, innovationer och utställningar som belyser både problematiken kring energimedvetenhet och vilka utmaningar som designdisciplinen möter i dagens samhälle.

Boken är finansierad av Interactive Institute, Nordiska Kulturfonden och Energimyndigheten.

Redaktör: Ramia Mazé
Författare: Ramia Mazé, Christina Öhman, Sara Backlund, Johan Redström, Sara Ilstedt Hjelm, Sara Routarinne
Grafisk design: Christian Altmann
ISBN: 97-91-85689-34-7

För mer information, kontakta:
Sara Backlund, Kommunikationschef, Interactive Institute
sara.backlund@tii.se, 0730-662036

Se även:
Interactive Institute: www.tii.se
"Static! Designing for Energy Awareness" på Arvinius förlag: www.arvinius.se/nyatitlar09.html
Projektet “STATIC!”: www.tii.se/projects/static

Bilder:

Bilder från projektet "STATIC!" finns att ladda ner här: http://www.flickr.com/photos/interactiveinstitute/sets/72157622599625105/

Interactive Institute är ett experimentellt mediaforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se