Fri Tanke förlag

Ny bok! Giv mig, min son, ditt hjärta av Eskil Franck

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2013 11:17 CEST

Eskil Franck är bekant för många som överintendent vid Forum för levande historia, en
myndighet med uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Eskil Franck har också utsetts av regeringen att leda utredningen för Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism som ska redovisa sitt arbete i december 2013.

Mindre bekant är kanske Eskil Francks karriär inom Svenska kyrkan och hans resa från förslagsplats som ärkebiskop i mitten av 90-talet till att avsäga sig präst­ämbetet i Svenska kyrkan.

Nu berättar han för första gången om sitt liv och sin känslomässiga och intellektuella utveckling.

Eskil Franck föds som ende son i en familj där prästämbetet gått i arv i mer än 200 år. Mycket ung vigs han själv till präst och inleder en framgångsrik bana inom Svenska kyrkan. Men i det tysta
kämpar han mot tvivel.

Giv mig, min son, ditt hjärta är berättelsen om en människas väg bort från tron och de trygga tanke­systemen ut på ovisshetens gungfly. Det är också en bok om en religiös institution i stark förändring. Svenska kyrkan: samfundet som lever vidare i riter och paroller trots att det tycks vara på väg att överge sin innersta identitet, de kristna anspråken på universell giltighet och sanning.

Till Domkapitlet: Härmed avsäger jag mig prästämbetet i Svenska kyrkan.

Det är allt. Men under­texten talar om en djupgående, intensiv och på senare
tid dramatisk utveckling. Ena året på förslags­plats som ärkebiskop, ett
decennium senare brevet till domkapitlet. Det som kan se ut som en inre kollaps
är för mig själv ett tecken på att jag vågat lyfta av locket och släppa upp
till ytan det som lagrats genom åren till följd av traditionens makt, det
sociala grupptrycket och en nästan plågsamt naiv omedvetenhet.”

 

Boken utkommer 15 augusti.

Recensionsdag är 20 augusti.

Recensionsexemplar  beställs på info@fritanke.se

 


 

 


 

Fri Tanke förlag

www.fritanke.se

info@fritanke.se

08-411 14 60