Carlsson Bokförlag

Ny bok: Kändisfabriken

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 13:30 CEST

I en tid då självhjälpsböcker står i alla bokhyllor riktar Kändisfabriken ett skeptiskt öga mot populärpsykologin. Vi rör oss här i gränslandet mellan psykologi och kulturkritik och uppmanas att reflektera över vilken information denna typ av litteratur egentligen ger.
Blicken riktas mot ett samhälle som kollektivt eftersträvar individualitet, och författaren visar sambandet mellan populärpsykologi, kroppskultur och komsumtionskultur. Psykologiseringen av vardagslivet, ledarskap, makeoverfenomenet och kändisvärlden är ytterligare områden som avhandlas när frågan om individens plats i samhället och samhällets plats i individen är på tapeten.
Resultatet av att blanda underhållning med psykologi blir en självspeglande och individfokuserad kultur, menar författaren, men för att kunna se klart kanske vi måste lära oss att titta bortom individen.


Boken kan ses som en avslutande kommentar till den diskussion om psykologins ställning i samhället som tidigare förts i Makeovermani (2006), Experthysteri (2007) och Managementsyndromet (2008).

Thomas Johansson är forskare, författare och professor i pedagogik. Han är även psykolog, psykoterapeut och socialpsykolog.