Kreafon

Ny bok: Kommunen & varumärket

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2018 09:33 CEST

Att stärka kommunens varumärke handlar om strävan efter att ge invånarna bästa tänkbara service. Det menar Lena Leigert, författare till boken Kommunen & varumärket – för politiker, ledare och tjänstemän.

- När fler politiker och ledare upptäcker vad varumärkesutveckling faktiskt är så finns det en enorm potential för kommuner som vill växa och utvecklas som plats, organisation och arbetsgivare, säger Lena Leigert.

Ett gott rykte och en stark attraktionskraft, det vill säga ett starkt varumärke, är i många fall en nödvändig investering inför framtiden.

- Till exempel är kommunen beroende av kompetenta medarbetare för att kunna utföra sitt obligatoriska uppdrag vad gäller social omsorg och skola. Det räcker inte med en kompetensförsörjningsplan som bara beskriver behov och utmaningar. Ett aktivt arbete för att stärka arbetsgivarvarumärket gör skillnad på riktigt, menar Lena.

Det har också visat sig att invånare på välbesökta orter har kortare avstånd till butiker och annan service. Att kommunen stärker platsvarumärket kommer alltså både turister, företag och invånare till godo.

- Att stärka sitt varumärke handlar inte bara om kommunikation. Varumärket är en ledningsfråga. Hur ska kommunen styras och ledas? Varumärkesplattformen bör vara en direkt följd av svaret på den frågan, och visa vägen för alla ledare och medarbetare, säger Lena.

Mer information: Lena Leigert, 031-708 99 25, lena@kreafon.se

Kommunen & varumärket är en introduktion till varumärkesutveckling utifrån kommunens tredelade varumärke – organisationsvarumärket, arbetsgivarvarumärket och platsvarumärket. Boken släpps i september 2018 och kan förbeställas via info@kreafon.se. 370 kr inkl porto och frakt. Moms tillkommer.

Kreafon är ett specialistföretag med fokus på strategier för varumärket och digital kommunikation. Bland tidigare utgivna böcker och publikationer finns Sveriges största rapport om varumärkesfrågor och sociala medier i landets kommuner - Attraktiv kommun 2018