Carlsson Bokförlag

Ny bok: Motståndskraft

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 16:03 CEST

I dagens informationssamhälle har stress och utbrändhet blivit vanliga begrepp. Andra mänskliga kriser, som förluster och trauman, är ständigt aktuella. I boken förklaras hur vi ska klara de utmaningar vi oundvikligen möts av. Utöver information om hur relationer, självbild, stresstålighet, motion, kost och sömn påverkar oss ges vi inblick i särskilda förutsättningar som kan hjälpa oss att stå starka även när det blåser kallt.

Det som är unikt med boken är resilienceperspektivet - tanken att alla har förmågan att öva upp en resistens mot svårigheter. Med det i bakhuvudet kan vem som helst bli som de maskrosbarn som utan minsta skråma reser sig efter varje fall.

Kerstin Sandström är leg. tandsköterska samt diplomerad friskvårdskonsulent och samtalsterapeut. Hon har länge arbetat med rehabilitering av långtidssjukskrivna, stresscoaching och friskvård.

Stefan Sandström är leg. psykolog med lång erfarenhet av utbildning, handledning, behandling och stresscoaching. Hon har tidigare utkommit med böcker om stress, kommunikation, konflikter m.m.