Gustavsbergs Porslinsmuseum

Ny bok: Muggar och ställ - En berättelse om Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 13:11 CET

Muggar och ställ - En berättelse om Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik

av Bengt Norling

Strindberg går på toa i Hamburg

Jag har i egenskap av "smutsförfattare" särskilt studerat klosetterna på hotellen. Den mest glänsande uppfinningen träffade jag i Hamburg. Där träckade man i något som liknade en soppskål och när man tittade sig om så var där ingenting att se, oaktat man kunnat svära på att man nedlagt ett par meter; skålen var så fin efter förrättningen att man kunnat äta äkta sköldpaddssoppa ur den. ... Det var ett fullständigt trolleri."

Iakttagelsen ovan är August Strindbergs och han skriver om den i ett brev till vännen Pehr Staaf 1883. Hans berättelse avslöjar att han använt en vattenklosett och fascinationen för denna antyder att han vid den tiden saknade erfarenhet av dylika inrättningar...

Ny fabrik i Gustavsberg 1939

WC-stolen var en epokgörande uppfinning som alltså existerade här och var redan i slutet av 1800-talet, men det kom dock att dröja ett bra tag innan vattenklosetten blev en mer etablerad företeelse...

Till Sverige kom tillverkningen av sanitetsporslin för att stanna i och med etableringen av en sanitetsporslinsfabrik i Gustavsberg 1939. Detta var en satsning i hygiendebattens ("Lort-Sverige") och den renhetsivrande funktionalismens kölvatten, en etablering som relativt snart (1947) följdes av en badkarsfabrik.

De här nyinvesteringarna hängde också samman med att Kooperativa Förbundet tagit över företaget några år tidigare (1937). Satsningen skulle snart visa sig vara extremt vältajmad, med tanke på den omfattande nyproduktion av bostäder som drog igång efter kriget och som kulminerade i miljonprogrammet med start i mitten av 60-talet.

Boken belyser den här delen av Gustavsbergs Porslinsfabriks historia, som i sig utgör en väsentlig del av berättelsen om folkhemmets och välfärdssamhällets framväxt.

Miniutställning på Porslinsmuseet

I samband med boksläppet har museet producerat en liten enkel sanitetshistorisk utställning, där vi bl.a. visar ett antal "muggar och ställ" av varierande ålder och utförande. Denna utställning får betraktas som en förövning till en framtida satsning på sanitetshistorisk utställning här på museet.

Ny fabrik i Gustavsberg 2013

Alltjämt tillverkas sanitetsporslin här i Gustavsberg. Idag är det den anrika tyska porslinstillverkaren Villeroy & Boch som driver fabriken. Och det tänker man göra också i framtiden...snart i en ny modern anläggning! Villeroy & Boch Gustavsberg AB har nämligen för avsikt att senast i slutet av 2013 lämna det befintliga produktionsområdet i Gustavsberg och uppföra en ny fabrik på Ekobackens nya industriområde i utkanten av samhället.

ISBN 978-91-7843-353-7