Gotlands Museum

Ny bok och bildsten presenteras på Fornsalen

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 16:45 CET

På onsdag den 12 december har vi glädjen att kunna bjuda in till en presentation av Fornsalens förlags nya bok om bildstenar samt en ny bildsten. 

Boken Gotlands bildstenar – Järnålderns gåtfulla budbärare - kort bakgrund

Många av Gotlands enastående bildstenar återfinns i Bildstenshallen på Gotlands Museum. Bildstenarna har utgjort den viktigaste delen av museets utställningar och samlingar ända sedan P.A. Säve skapade museet vid slutet av 1870-talet. Museimiljön har räddat bildstenarnas bildytor från fortsatt nedbrytning till nytta och glädje för såväl forskare som allmänhet. Miljontals människor har härigenom kunnat ta del av ett kulturarv som är unikt för Gotland. 

2011 höll Gotlands Museum och Riksantivarieämbetet tillsammans ett internationellt tvärvetenskapligt symposium, Picture Stone Symposium 2011, det första någonsin som ägnats Gotlands bildstenar. De nya rön som framkom under symposiedagarna var så intressanta, att en publicering var av största vikt, inte bara för de medverkande utan även för en bredare krets av forskare. Det ansågs även att de spännande resultaten borde komma allmänheten till del.

Gotlands Museum har nu därför valt att publicera de bearbetade symposiebidragen i en utökad upplaga av Föreningen Gotlands Fornvänners årsbok, Gotländskt Arkiv 2012 med titeln Gotlands Bildstenar – Järnålderns gåtfulla budbärare. Resultaten kommer samtidigt i en engelskspråkig utgåva med titeln Gotland's Picture Stones – Bearers of an Enigmatic Legacy för att nå en bredare krets av intresserade.

 

Den nya bildstenen ”Stenkyrkastenen” - kort bakgrund

I oktober 2007 påträffades en större kalkstensskiva på kyrkogården i Stenkyrka i samband med arbeten för en värmekulvert. Gotlands Museum kontaktades direkt och därefter länsstyrelsen, som omgående gav tillstånd för en mindre undersökning på platsen.

Stenen visade sig vara en bildsten. Den låg med bildsidan nedåt och var delvis avbruten i nedre delen. Sune Lindqvist, bildstensforskningens nestor, skulle ha kallat den för en sten i kategori C, en kategori som enlig honom ”betecknar obestridligt den mest intressanta epoken i bildstenarnas historia. Under just denna epok restes de mäktigaste, men också de starkaste för fantasin inspirerande monumenten”. 

Kategori C innebär att bildstenen är av vikingatida typ med karakteristisk champinjonform. Bildinnehållet på denna stentyp är vanligen fördelat på flera fält, ofta med ett segelfartyg längst ned. ”Stenkyrkastenen” är ännu inte analyserad men ser ut att följa mönstret. På stenens nedre del syns ett rutat segel och över seglet antyds ytterligare figurfält.

”Stenkyrkastenen” mäter från topp till botten 1,92 meter. Bredden är både vid huvudets och kroppens bredaste ställen 0,84 meter. Från det att stenen påträffades tills nu har den förvarats uppställd ute mot en vägg vid Stenkyrka kyrka. Efter bland annat 3D-skanning, som kommer att utföras av Laila Kitzler Åhfeldt, och andra undersökningar av bildytan kommer tolkningarna att presenteras i en delvis omarbetad Bildstenshall under våren 2013.

Bok och bildsten presenteras för allmänheten på lördag kl 13.

 

Välkommen på pressvisning i Bildstenshallen på Fornsalen
 onsdagen den 12/12 kl 13.
Ingång Strandgatan 14.
Recensionsexemplar av boken överlämnas i samband med presentationen.

Vid presskonferensen medverkar bland annat museichef Lars Sjösvärd, Laila Kitzler Åhfeldt, författare och bildstensforskare från Riksantikvarieämbetet, Alexander Andreeff, författare och bildstensforskare från Göteborgs universitet/Högskolan på Gotland samt Per Widerström, författare och arkeolog från Gotlands Museum.

Ytterligare frågor om boken besvarar av Maria Herlin Karnell 070 966 01 44

Ytterligare frågor om ”Stenkyrkastenen” besvaras av Per Widerström 070 253 77 72

 

 

 

 

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.