Stockholms stad

Ny bok och film om språkpedagogiskt utvecklingsarbete i förskolan

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 16:10 CEST

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Litti le Clercq, 508 03 014

Språk - mer än bara prat!

Det räcker inte med att bara prata med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Det måste också finnas ett sätt att kunna mötas i en aktiv handling - först då kommer förståelsen.

Att få en språkupplevelse via lek och musik är utvecklande för tanken och ger lust och glädje åt begreppsbildningen och fantasin.

Förskolläraren och språkpedagogen Mallo Vesterlund har sedan början av 80-talet arbetat med barn med i Spånga-Tensta med ett annat modersmål än svenska. Baserat på Carl Orffs tankar om musikpedagogik för barn, har hon utvecklat ett eget arbetssätt: "Mallos metod".

Det arbetet finns nu dokumenterat i den nyutkomna boken "Musikspråka i förskolan - med musik, rytmik och rörelse".

Det är en konkret, praktisk handbok hur man gör, vilket gör det lätt för intresserade förskollärare att själva sätta igång. Med boken följer en CD-skiva där 13 av bokens 18 låtar finns inspelade, där förskolebarn från Tensta medverkar.

Arbetet med barn och personal i Spånga-Tensta som boken bygger på finns också dokumenterat på en videofilm, "Vi gör Mallo!", som är ett bra komplement till boken.

Boken och videon kan beställas av Mallo Vesterlund, tel 508 03 000, e-post: mallo.vesterlund@telia.com

Boken och filmen har delvis finansierats av pengar från Storstadssatsningen. Göta Sandin, chef för språkpedagogerna i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, har varit projektledare. Hon nås på telefon: 508 03 294.

Artikel med bilder om boken och filmen på Spånga-Tenstas webbplats http://www.stockholm.se/spanga-tensta