Gothia Fortbildning

Ny bok om äldres psykiska hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 13:24 CEST

Äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt ämne. Rapporter från Socialstyrelsen visar att depression är tre gånger så vanligt bland äldre personer. Nu släpper Gothia Fortbildning antologin Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder, som spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. 

Boken ger en övergripande och tydlig bild av detta komplexa ämne och innehåller såväl forskning som praktiska erfarenheter.  De äldre kommer också själva till tals genom berättelser och citat.

Antologin är uppdelad i tre delar, där den första delen berör existentiella teman och preventiva insatser. Andra delen tar upp särskilda ohälsotillstånd såsom depressions- och psykossjukdomar, konfusion och adhd. Del tre är inriktad på hur man kan utveckla arbetet kring äldres psykiska ohälsa och tar upp framgångsrika exempel.

Boken är användbar för sjuksköterskor, socionomer och andra yrkesverksamma inom vård och omsorg om äldre samt för studerande.

Om författarna
Författarna är erfarna forskare och kliniker inom området. Redaktör Susanne Rolfner Suvanto är fil. mag. i vårdpedagogik och leg. sjuksköterska, specialiserad inom psykiatri. Hon har tidigare arbetat som utredare på Socialstyrelsen samt som vårdchef och kvalitetsuppföljare.

Arvid Lagerkrantz har skrivit förordet. Övriga författare är Per Allard, David Brunt, Mats Ewertzon, Anna K. Forsman, Taina Guldberg-Kjär, Kristiina Heikkilä, Carina Lindkvist, Cecilia Melder, Ulla Peterson, Ewa Stenwall, Lena Strandberg, Anna-Liisa Suvanto och Marie Åsberg.

Fakta om boken
Titel: Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder
Författare: Susanne Rolfner Suvanto m.fl.
ISBN: 978-91-7205- 855-2 
Utgivning: 29 september, 2014
Omfång: 224 sidor
Ca pris: 340 kr exkl. moms

Boken kan köpas i Gothia Fortbildnings webbutik på www.gothiafortbildning.se. 

Presskontakt
Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se, 08-462 26 77.


Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning är en sammanslagning av Gothia Förlag och Fortbildning AB. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar.Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.