Gothia Fortbildning

Ny bok om att förebygga problemskapande beteenden i förskolan. Oavsett om det finns diagnos eller inte.

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 14:45 CEST

När vi diskuterar hur man kan hantera problemskapande beteenden i förskolan, utgår vi ofta från olika diagnoser. Det gör inte psykologen David Edfelt i sin nya bok Utmaningar i förskolan som släpps nu av Gothia Fortbildning. Han tar ett bredare angreppssätt och resonerar kring hur man kan förebygga den här typen av problem, oavsett om barnen har, eller kommer att få, diagnos eller inte.

– Jag vill förmedla mina kunskaper, erfarenheter och idéer kring hur förskolan kan bli bättre på att åstadkomma bra och utvecklande situationer för barn med problemskapande beteende. Och det gäller alla typer av barn; extroverta, introverta, livliga, stressade och tysta, men det kan också vara barn med diagnos, säger David Edfelt leg psykolog som handleder och utbildar pedagoger i förskolan.

Vardagen i förskolan kan innehålla flera utmaningar för både barn och personal. Kraven på vad barnen ska prestera ökar samtidigt som barngrupperna blir allt större. David Edfelt menar att personalen behöver mer kunskap och förståelse för att finna strategier och förhållningssätt för att komma tillrätta med de besvärliga situationerna.

– De pedagogiska grundutbildningarna förmedlar inte tillräcklig kunskap om vad som skapar och upprätthåller problemskapande beteende. Det handlar om att sätta beteendet i fokus och se hur man kan förebygga och bemöta det, oavsett orsaken, för att skapa fler positiva stunder för såväl barnen som för pedagogerna själva.

Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal, delar David Edfelt med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteende förankrad i forskning och förskolans styrdokument.

Fakta om boken
Titel: Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden
Författare: David Edfelt
ISBN: 978-91-72059863
Utgivning: juni 2015
Omfång: 248 sidor
Ca pris: 250 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författaren
David Edfelt är leg psykolog som handleder och utbildar pedagoger i förskolor och skolor. Tidigare har han arbetat inom barnpsykiatrin men också som skol- och förskolepsykolog samt som samordnare på Sachsska barnsjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han har också varit verksam som samordnare för utredningsteam för barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Sedan 2007 undervisar han om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och praktisk pedagogik och handleder studerande på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Boken vänder sig främst till förskollärare, barnskötare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter förskolebarn i sitt yrke.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.