Mimer bokförlag

Ny bok om Gustav II Adolf

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 12:51 CEST

Tal och skrifter : en biografi av Gustav II Adolf

Genom att läsa de historiska källorna direkt får vi, förutom att vi på ett mänskligt plan kommer närmare de berörda personerna, reda på saker som kanhända glömts bort eller inte lyfts fram i historieskrivningen. Var Gustav II Adolf exempelvis verkligen en makttörstande krigshetsare eller bara en enormt begåvad person som liksom alla andra människor "här uti världen leka en komedie, och huru åtskilligt Gud, som all ting regerar, utdelar personerne"; alltså spelade sin roll (fullgjorde sin plikt) ovanligt väl. Den här boken visar bland annat att beslutet att gå in i 30-åriga kriget fattades demokratiskt av både riksdag och råd samt föregicks av en lång process; men till och med efter att beslutet var fattat var kungen tveksam. I ett brev till Oxenstierna skrev han så sent som den 4 december 1629: "Till nådigt svar kunne vi eder ickje förhålla, att vi intet litet tvehugse äro, vad oss i det tyska kriget är till att göra."

För mer information och beställning av recensionsexemplar kontakta oss på e-post: info@mimerbokforlag.se

www.mimerbokforlag.se
----------------------------------------------
OM BOKEN

Vem var Gustav II Adolf? Hur lyckades han, som endast 17 år gammal fick makten, ena och bygga upp ett splittrat och fattigt Sverige, framgångsrikt avsluta de tre krig han ärvt (mot Danmark, Ryssland och Polen), och därmed befästa Sverige som självständig stat, samt genom att ingripa i trettioåriga kriget rädda protestantismen i norra Europa och grundlägga det som vi idag kallar för stormaktstiden? I denna bok får vi stifta bekantskap med kungen genom i huvudsak hans egna ord.

Här möter vi privatmänniskan Gustav Adolf i breven till ungdomsförälskelsen Ebba Brahe och systern Katarina; den store retorikern och strategen i talen till riksdagen; fältherren, den politiske taktikern och handlingsmänniskan i breven till Axel Oxenstierna. Boken inleds med Gustav Adolfs egenhändigt skrivna historia (om tiden fram till sin fars maktövertagande) och sträcker sig till slaget vid Lützen. Genom att Gustav Adolfs ord binds samman av en ramtext fungerar boken även som biografi.

Liksom sin farfar hade Gustav Adolf fått ordens och talets gåva. Denna fallenhet utvecklades under den framstående Johan Skyttes ledning, och kungen blev sedermera en av våra genom tiderna främsta retoriker. Det är inte troligt att han hade blivit en så framgångsrik regent utan sin verbala begåvning. (Den lärde holländaren Johannes Narssius berättade att Gustav Adolf talade på ett sätt som han aldrig hört någon annan talare eller professor i Sverige göra.)

Boken innehåller 45 urkunder (tal, brev och skrifter) av Gustav Adolf. För att underlätta läsandet finns förklarande fotnoter och en ordlista.

ISBN: 978-91-980713-7-5
Omfång: 211 sidor
Bandtyp: Danskt band
Format: 140 x 215 mm
Vikt: 352 g
Utgiven: augusti 2013

Mimer bokförlag ger ut historia, klassisk litteratur, samtidsfrågor & politik, filosofi, samtida svensk skönlitteratur, och samtida översatt litteratur från främst engelska och tyska.