Gothia Fortbildning

Ny bok om hur återkoppling påverkar elevers resultat

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 15:29 CEST

Skolundervisningen planeras ofta för en normalelev som det i bästa fall bara finns några få av i varje klass. Elever faller igenom för att de förväntas klara studierna självständigt. Och lärarna blir stressade av att inte kunna ordna individuella lösningar för alla som behöver. Gymnasieläraren Helena Wallberg har skrivit nya boken Återkoppling för utveckling och förklarar varför och hur aktiv återkoppling leder lärandet framåt och stöttar elevernas lärprocess.

– Man kan inte lära sig utan återkoppling. Hur ska man annars veta om man är på rätt väg eller inte? Dessutom är all mänsklig interaktion återkoppling på något sätt, både den som uttrycks och den som inte gör det. Eftersom det är så, så kan vi lika gärna fördjupa oss i vad som faktiskt ger positiv effekt i skolan, säger Helena Wallberg, gymnasielärare, fil mag i specialpedagogik och författare till nya boken Återkoppling för utveckling. Från förmedling till handledning (Gothia Fortbildning).

Återkopplingens betydelse för elevers motivation, möjligheter och måluppfyllelse är väl förankrad i både forskning och beprövad erfarenhet (Skolinspektionens rapport ”Framgångsrik undervisning, 2013). Samtidigt kan återkoppling också vålla problem. Den kan lyfta, förtydliga, motivera och inspirera, men den kan också störa relationer och skapa svårigheter. Helena Wallberg ger i sin nya bok konkreta och autentiska exempel från skolans värld på vad som behöver återkopplas, varför, när och hur det blir effektivt och leder lärandet framåt.

– Misstag och missuppfattningar måste rättas till omedelbart för att få effekt. Vi ska inte vara rädda för att rätta elever i stunden, bara vi har kommit överens om det och att rättningarna görs utan personliga kommentarer. Vi vet också att stress är ett stort hinder för lärande och att undervisning som bygger på en tillåtande attityd till missuppfattningar och misstag, och som tillåter eleven att pröva igen, tar bort många stresshinder för både elever och lärare, förklarar Helena Wallberg.

Fakta om boken
Titel: Återkoppling för utveckling. Från förmedling till handledning
Författare: Helena Wallberg
ISBN: 978-9-72059856
Utgivning: 10 augusti 2015
Omfång: 176 sidor
Ca pris: 220 kr exkl. moms
Ingår i Skolserien Samlad kunskap för skolan
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författaren
Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska samt fil mag i specialpedagogik. Hon är även författare till Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse (2013).

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.