Gothia Fortbildning

Ny bok om hur vi kan få hemmasittare tillbaka till skolan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 08:00 CET

Barn och unga som under långa perioder stannar hemma i stället för att gå till skolan går miste om mycket i livet - kompisar, social samvaro, nya intryck och förstås skolundervisning. De är en grupp som är svår att nå och att få tillbaka till skolan. Enligt Skolverkets beräkningar kostar varje "borttappad elev" samhället 12-15 miljoner kronor.

Den nya boken Tillbaka till skolan – metodhandbok i arbetet med barn och unga presenterar en unik och utprövad arbetsmodell att utgå från och inspiration för hur skolan kan utveckla metoder för att nå hemmasittande elever och förebygga långvarig frånvaro.

En stor del av boken utgörs av en praktisk handledning till en metod kallad Nyckelmetoden. Boken beskriver hur man kan arbeta för att förebygga skolfrånvaro, hur man kan nå eleven, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena. Den innehåller även checklistor och kartläggningsfrågor. De pedagogiska respektive psykosociala aspekterna tas upp i särskilda kapitel, liksom forskningsläget på området och relevanta lagar.

Tillbaka till skolan vänder sig till alla som möter hemmasittande elever i sitt arbete på grundskola eller gymnasieskola: specialpedagog, kurator, lärare, skolledare och skolsköterska. Den är också intressant för andra som kommer i kontakt med denna problematik, till exempel inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller behandlingsverksamhet.

Marie Gladh, specialpedagog, och Krysmyntha Sjödin, kurator och psykoterapeut, har under många år arbetat med hemmasittande elever.

Fakta om boken

Titel: Tillbaka till skolan – metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga
Författare: Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin
ISBN: 978-91-7205-875-0
Utgivningsår: 2013
Omfång: 136 s.
Ca pris: 150 kr exkl. moms

Kontaktperson

Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se, 08-462 26 77.

Fakta om Gothia Fortbildning

Gothia Förlag och Fortbildning AB bildade 1 januari 2013 bolaget Gothia Fortbildning, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.