Sandström – psykologi & friskvård AB

Ny bok om livets nedbrytande krafter och hur de kan övervinnas!

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 07:30 CEST

Tillvarons påfrestningar såsom, trauman, kriser och förändringar bemästras olika väl av olika individer, utifrån deras skiftande förutsättningar. I den nyutkomna boken Motståndskraft – förändring kris och återhämtning (Carlssons bokförlag) beskriver Kerstin Sandström, friskvårdskonsulent och Stefan Sandström, leg psykolog, de olika faktorer som bygger upp eller undergräver motståndskraften hos en individ, samt hur man kan göra för att stärka den.

Boken bygger vidare på internationellt aktuella teman som resilience (böjbarhet) och sustainability (uthållighet) och är väl förankrad i forskning, erfarenhet och beprövad kunskap. Den är viktig för enskilda som vill öka sin förmåga att handskas konstruktivt med livets svårigheter, för dem som arbetar med rehabilitering, för arbetsgivare som vill skapa uthålliga system, försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling m.fl.

Mera om boken finns att läsa på Carlssons bokförlag, under fliken ”Aktuell utgivning”

Sandström – psykologi & friskvård AB 

Vi arbetar för att hjälpa företag och medarbetare att växa och utvecklas tillsamman. En sådan 
växt bygger på ständigt ökad kunskap, förmåga till kommunikation och samarbete och ett 
synsätt som befordrar personligt ansvarstagande. Vi beskriver detta med orden:
Kunskap, Autonomi och Samarbete