Karolinska Institutet University Press

NY BOK om Magen

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2008 22:50 CEST

Ny bok: Magen Bakterier, buller och brak

INGÅR I SERIEN KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER


Några av landets främsta forskare, läkare och experter förmedlar sin kunskap om tarmfloran och dess roll i samband med hälsa och sjukdom.

Magen och tarmen är kroppens största mötesplats där det pågår en ständig kamp mellan slemhinnan, dess gigantiska men helt normala bakteriemassa och de omkring 25 ton mat och 50 000 liter vätskor av olika de slag som vi sätter i oss under en livstid.

Medicinsk forskning har under de senaste åren på allvar börjat uppmärksamma tarmfloran för dess hälsobringande effekter, men också för dess betydelse för tarmsjukdomar som Crohns sjukdom, Ulcerös Kolit samt en rad folksjukdomar som diabetes, övervikt, allergier, reumatiska sjukdomar och till och med psykiska sjukdomar.

Boken Magen är rikt illustrerad och fungerar väl som uppslagsverk för läsning enbart av avsnitt som intresserar med sidhänvisningar och registret. Här beskrivs tarmfloran, den friska mag-tarmkanalen, immunförsvaret och tarmslemhinnan., irriterade tarmar och skengravida ballongmagar, akuta tarminfektioner och matförgiftning. Dessutom redogörs för probiotika och prebiotika, tarmbakterier, fetma och diabetes och den senaste forskningen om tarmfloran och mag-tarmkanalen.

Författare
Peter Benno leg. läkare, specialist i gastroenterologi Ingemar Ernberg professor i tumörbiologi t Claude Marcus professor i pediatrik Tore Midtvedt professor emeritus i mikrobiell ekologi Roland Möllby professor i bakteriologi Elisabeth Norin docent i mikrobiell ekologi Torgny Svenberg professor emeritus i kirurgi, alla verksamma vid Karolinska Institutet

Du beställer ditt pressexemplar genom att maila fullständigt namn och postadress till berenike.munthe@kiup.se. Mer information samt bilder får du på www.kiup.se  eller genom att ringa 08 520274 70.

Boken utkommer 25 september, se mer på bifogad pdf!

Berenike Munthe Sälj- & marknadschef

Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS
Hemsida www.kiup.se
E-post berenike.munthe@kiup.se
Telefon 0708 32 71 89