Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia

Ny bok om modebranschen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 09:43 CET

Kläder, shopping, flärd

Modebranschen i Stockholm 1945-2010
Carina Gråbacke

Kläder, shopping och flärd ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Boken skildrar pendelrörelsen från fokus på plaggens kvalitetsegenskaper, när mode var något som kopierades från Paris, till slit-och-släng och dagens diskussion om vad ”fast fashion” innebär för människor och miljö.

Det är berättelsen om boutiquer, om NK:s historia som modeledande varuhus och inte minst Hennes & Mauritz betydelse för branschens utveckling. Boken är också den första sammanhängande studien över hur svensk beklädnadsindustri försvann och hur kedjeföretagen växte fram.

Den röda tråden utgörs av vilka plagg som konsumenterna hade tillgång till och vilka de köpte. Förloppen analyseras i ljuset av bland annat teknisk utveckling, internationalisering och köpkraftens förändring. Ren modehistoria lyfts fram i relation till större omvälvningar för branschens aktörer.

Carina Gråbacke är docent i ekonomisk historia och verksam vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Recensionsexemplar går att beställa via

info.stockholmia@stockholm.se


Cirkapris: 211 kronor
ISBN 978-91-7031-276-2
Utkommer 16 mars 2015

www.stockholmia.stockholm.se


 

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm. Stockholmia forskning och förlag planerar, initierar och stödjer forskning och ger ut lättillgänglig litteratur om Stockholm.