Karolinska Institutet University Press

Ny bok om reumatism, vårdpolitik och ekonomism.

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 13:03 CEST

Bok om Reumatism

 Detta är en bok för alla som vill veta mer om reumatism. För patienterna och deras anhöriga, för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, för politiker och beslutsfattare och många andra. Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandling och prognos. Men också om ekonomismen inom vården, budgetstyrning och privata aktörers inverkan. Hur patienten kommer i kläm.

-         Jag tror vi kommer få bort vissa av de reumatiska sjukdomarna på sikt, säger Johan Frostegård

 Tänka bara hur mycket som har hänt de senaste 10 åren och forskningen är på god väg.  Reumatism är ett ord som förr sände rysningar av obehag genom den som hörde det, och det är en sjukdom som också är vanlig idag. Men det som förr betydde en dom till livslångt lidande är numera en diagnos där det finns goda möjligheter att förhindra och lindra en invalidiserande utveckling. Författaren, professor Johan Frostegård, är professor vid KI och specialist i intermedicin och reumatologi. Han forskar om hur åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar påverkas av reumatiska sjukdomar och vilken roll immunförsvaret spelar. Han har också skrivit 2 romaner och senast Nästan allt om människan, utgiven på KIUP.

 Boken ges ut i serien Karolinska Institutets forskare skriver som är populärvetenskapliga böcker om de vanligaste folksjukdomarna. Tidigare i serien har det utkommit: Bröstcancer, Prostatacancer, Melanom, Dyslexi, Hörseln, Njurarna, Diabetes, Alzheimer och MS. 

 Utgivningsdag: 12/4 2012, ISBN: 9789185565, Antal sidor: 160, med färgbilder, Pris: 198 kronor på www.kiup.se

Bokomslag och fotografier går att ladda ner från vår hemsida: www.kiup.se  Johan Frostegård: johan.frostegard@ki.se, mobilnummer: 070-7352382. 

För recensionsexemplar och övriga frågor kontakta: Sofie Göransson, marknadschef KIUP, sofie.goransson@kiup.se, 070-3041577