Gothia Fortbildning

Kommande bok om riskbruk och beroende för socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 11:22 CET

Boken Riskbruk och beroende ­är den första läroboken på svenska som beskriver modern beroendelära för socialtjänsten. En kortfattad, lättillgänglig handbok med tydliga exempel från professionens vardag.

Socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Då har man unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. I dag finns ett flertal evidensbaserade metoder att utgå från.

Det samtidiga problemet med riskbruk och beroende uppmärksammas dock relativt sällan av handläggarna. Det är olyckligt av flera skäl: klienterna förbättras inte och når inte sina mål och ett tillfälle för tidig intervention går förlorat.

Författarna Peter Wirbing och Liria Ortiz, båda med bakgrund inom den psykiatriska beroendevården, beskriver kunskapsområden inom modern beroendelära som berör det sociala arbetets vardagspraktik och som inte alltid är så lättillgängliga för socialarbetare. Till exempel:

  •  Diagnostik av riskbruk och beroende.
  •  Läkemedelsbehandling av abstinens efter droger.
  • Alkoholens effekter i hjärnan och psykoterapi vid beroendetillstånd.

Boken varvar teoretiska avsnitt med fallbeskrivningar och exempel på hur bemötande, kartläggning och rådgivning kan gå till.

Fakta om boken

Titel: Riskbruk och beroende – beroendelära för socialtjänsten

Författare: Peter Wirbing och Liria Ortiz 

ISBN: 978-91-7205-898-9

Omfång: 96 sidor

Ca pris: 170 kr

Utgivningsdatum: 2013-01-15

Presskontakt

Nathalie Parkvall, PR-ansvarig, nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se, 08-462 26 77.


Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.