Länsstyrelsen i Kronobergs län

​​Ny bok om sevärda ruiner i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 14:08 CEST

 Upptäck de spår av historien som finns kvar. 

Framsidan på boken Sevärda ruiner 

"Sevärda ruiner" är ännu en skrift i Länsstyrelsens serie om länets kulturhistoriskt skyddade anläggningar. Böckerna trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper. Författare till skriften är kulturjournalist och fil.kand. Thomas Lissing, Växjö.

Ruiner kan se ut på många sätt. Runt om i Kronobergs län finns ett stort antal miljöer som på olika sätt minner om gångna tider, allt från forntida bebyggelse till 1900-talets industrihistoria. Vissa är välbevarade och synliga medan andra kan vara svåra att upptäcka. Gemensamt för dem är att de alla har något att berätta om hur livet levdes förr, till exempel vilka förutsättningar som fanns och vilken försörjning som var viktig i området.

Det är Länsstyrelsens avsikt att med denna skrift uppmärksamma ett antal av dessa ruiner och ge en glimt av deras bakgrund. Med den informationen är det lättare att förstå landskapet runt om oss och att upptäcka de spår av historien som finns kvar.

Skriften finns i digital form på länsstyrelsens hemsida.

Kontaktpersoner:
Arkeolog Markus Boxe, 010 223 74 84
Länsantikvarie Heidi Vassi, 010 223 74 88

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se