Gothia Fortbildning

Ny bok om stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 14:00 CEST

Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Diana Lorenz nya bok Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom innehåller många exempel på konkreta lösningar för att skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro.

Långvarig stress utan återhämtning kan leda till svår ångest, depression och annan psykisk problematik. Boken hjälper dig att känna igen tecken och avgöra om ungdomen behöver träffa läkare. Den ger även en orientering i vart man vänder sig och hur psykiatrisk behandling kan se ut.

Boken vänder sig till personal inom skolan, elevhälsan och andra verksamheter som arbetar med att stödja och vägleda ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.

Författaren Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog och verksam som kurator på neuropediatriska avdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har tidigare gett ut Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal (2010) på Gothia Förlag.

Boken har faktagranskats av Berit Lagerheim, barnneuropsykiater.

Fakta om boken
Titel: Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom
Författare: Diana Lorenz
ISBN: 978-91-7205-840-8
Utgivningsår: 2012
Omfång: 104 s.
Ca pris: 160 kr exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Jenny Andersson: jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64.

Förlagskontakt
Joel Öhrn, marknadsansvarig: joel.ohrn@gothiaforlag.se, 08-462 26 72.

Fakta om Gothia Förlag och Fortbildning AB
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete, social omsorg och tandvård. Förlaget ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media-gruppen.

Gothia Förlag och Fortbildning AB bildar 1 januari 2013 ett gemensamt bolag, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiaforlag.se för mer information om oss och om våra produkter.