Upplandsmuseet

Ny bok om Uppsala domkyrka

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 15:02 CEST

Den 23 maj släpps det sjunde bandet i bokserien om Uppsala domkyrka. Fokus ligger på Helgo Zettervalls restaurering 1885−93 och tiden fram till
1934. Författare är Herman Bengtsson och Pia Bengtsson Melin
(Upplandsmuseet).

Bakgrund:
Uppsala domkyrka är en av de största och mest
uppmärksammade kyrkorna i norra Europa. Domkyrkan är föremål för ett
forskningsprojekt, som bedrivs vid Upplandsmuseet, och som hittills har
resulterat i ett praktverk bestående av sex omfångsrika böcker som ingår i
serien Sveriges kyrkor. Böckerna riktar sig till alla som är intresserade av
konst-och kulturhistoria.

Den nya volymen är rikt illustrerad med över 400 bilder och handlar om en tid
då Uppsala expanderade och då domkyrkan genomgick en omfattande restaurering
under ledning av arkitekten Helgo Zettervall (1885−93). Byggnaden fick nu i
stort sett sitt nuvarande utseende i nygotisk stil med höga tornspiror och en
rikhaltig utsmyckning bestående av skulpturer, och glas- och muralmålningar.

Restaureringen väckte inledningsvis stor entusiasm, men ganska snart svängde
opinionen. Av ekonomiska skäl hade man låtit tillverka delar av den nya yttre
dekoren av betong som sammanfogats med cement. På grund av klimatet uppstod
redan efter ett par årtionden förvittringsskador i fasaden och man befarade att
de tunga betongornamenten skulle falla ner och orsaka skador. Dessutom
uppfattades interiören som ganska intetsägande och banal. I början av 1900-talet
framfördes därför krav på en ny restaurering, men den kom inte att genomföras
förrän 1971-76.

Volym VII är den nästsista delen i bokserien om
domkyrkan.

För mer information:
Herman Bengtsson, 018-16 91 51 eller
070-647 82 85
Herman.Bengtsson@upplandsmuseet.se

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.