Pagina

Ny bok: Rädda vår jord - Jorden är gammal. Bonden är ung.

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2012 10:49 CET

Ser vi inte till att rädda vår odlingsjord kan vi inte heller rädda vår planet jorden. Författaren Lars Wilsson tecknar en mörk bild av människoarten som aldrig tycks lära sig av sina misstag. Han beskriver hur kultur efter kultur har gått under efter att ha överutnyttjat jorden och kalhuggit skogarna.

Människans påverkan på klimatet började med jordbruksrevolutionen för 10 000 år sedan. Då var människans inflytande på sin omgivning gynnsam eftersom den sköt upp istiden som var på väg. Industrialismen har under sin korta tid ökat koldioxidhalten i atmosfären så mycket att vi är på väg mot total avsmält-ning av den arktiska isen. Även industrijordbruket med följder som hybridmajs, GMO, kemikalieproduktion och jordflykt på den amerikanska prärien är ett stort hot mot vår jord. - Lars Wilsson delar med sig av sin imponerande bildning inom vitt skilda vetenskapliga områden: klimatforskning, historia, arkeologi, antropo-logi, biologi och genetik.

Trots allt visar Wilsson att det finns vissa tecken på en spirande opinion som vill vända den negativa utvecklingen. Han förmedlar ett hoppingivande budskap om ett kretsloppsanpassat jordbruk, baserat på naturbeten och gräsvallar. Ett så-dant skulle kunna försörja mänskligheten med näringsrik mat och samtidigt ge oss ett klimat som är gynnsamt för vår civilisation.

 

 

Lars Wilsson har tidigare skrivit Välfärdens ohälsa (2002 och 2007), Naturlig mat (2006) och Rädda vår mat (2009). Samtliga är utgivna på Optimal Förlag.

Optimal Förlag ger ut böcker inom främst populärmedicin, kost och hälsa. Optimal Förlag är ett imprint hos Pagina Förlags AB