Tankesmedjan Eudoxa

Ny bok: Skall vi straffa syndare eller hjälpa människor?

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:01 CEST

Ny bok om folkhälsopolitik publiceras idag.

Skall vi straffa syndare eller hjälpa människor?

Förbud betyder inte att bruket, och skadorna av alkohol, narkotika och tobak försvinner. Föreställningen att folkhälsoproblem kan skiljas från andra sociala mekanismer, och därmed inte bara behandlas utan också elimineras har inte fungerat

I andra europeiska länder och även inom FN:s ram så vinner ett alternativ till förbudspolitiken styrka: skadereduceringsmodellen

Den svenska debatten om skadereducering utgår från en felaktig vinkel och låg kunskap. Tankesmedjan Eudoxa presenterar boken Straffa syndare eller hjälpa människor för att ge mer kunskap och vitalisera debatten. Waldemar Ingdahl och Louise Persson berättar om hur skadereduceringsmodellen är ett realistiskt och evidensbaserat alternativ inom ramen för folkhälsoarbetet och vad det kan erbjuda för lösningar istället för repressionspolitik.

Boken är ämnad att introducera skadereducering i Sverige som en folkhälsofilosofi på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt. I boken berättar forskarna Björn Johnson, Ernst Buning och Courtney Heffernan om hur skadereduceringsmodellen fungerar för alkohol, narkotika och tobak.

Straffa syndare eller hjälpa människor finns tillgänglig i bokhandeln eller via Eudoxas hemsida.

www.eudoxa.se

För mer information kontakta

Waldemar Ingdahl Telefon 08 83 87 73, mobil 073 981 86 14 e-post info (at) eudoxa.se