Studentlitteratur

Ny bok slår hål på fantasier om ledarskap

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:50 CEST

Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktiken. Det menar forskarna bakom När ledarskapet krackelerar som i boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och identifierar fallgropar för gott ledarskap.

När ledarskapet krackelerar presenterar fem fallstudier av mellanchefer i Sverige. Forskarna har observerat dem i vardagliga situationer, som när de leder workshops och hanterar konflikter vid morgonmöten. Fallstudierna visar på hur lätt ledarskapet riskerar att krackelera – trots goda intentioner.

– Saker blir inte alltid som man tänkt sig. Det är väldigt sällsynt att alla medarbetare förstår precis vad chefen har tänkt, säger Robert Wenglén, en av fyra författare och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Författarna är kritiska till de förenklade bilder av ledarskap som ofta målas upp och som skapar orealistiska föreställningar. Den enskilde ledarens betydelse förstoras ofta, menar de.

– I praktiken är ledarskap något som formas mellan människor. Mycket mer styrs av organisationskulturen än av hur chefen ser på sig själv och sitt ledarskap, säger Stefan Sveningsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund.

Krav på god administration dominerar chefsarbetet. Och, menar författarna, det är inte att underskatta. Visioner och värderingar låter fint, men en kvalificerad administratör kan vara minst lika viktig för företaget.

– Det är viktigt att komma ihåg för alla chefer som slits mellan strategiska drömmål och operativa göromål, säger Anna Jonsson, docent vid handelshögskolan i Göteborg.

När ledarskapet krackelerar vänder sig till alla som vill få ökad förståelse för ledarskapsprocesser i moderna organisationer och ger stöd och analysverktyg till läsare som tvivlar på enkla ledarskapsrecept.

Om författarna

Mats Alvesson är professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och arbetar även internationellt.

Anna Jonsson är docent vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Forskar bland annat om vad internationalisering, digitalisering och kunskapsöverföring innebär i praktiken.

Stefan Sveningsson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Robert Wenglén är lektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har tjugo års erfarenhet av att genomföra längre chefsutbildningar och har även haft en rad olika ledande befattningar.

För ytterligare kommentarer kontakta

Anna Jonsson, 0708-69 89 99 eller anna.jonsson@handels.gu.se

Robert Wenglén, 0733-50 97 95 eller robert.wenglen@fek.lu.se

För recensionsexemplar kontakta Pia Johansson, pia.johansson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.