Informationsförlaget & Kulturhistoriska Bokförlaget

Ny bok: Smycken som huvudsak - En kulturhistorisk och praktisk guide kring diadem och andra smycken för håret

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2018 09:24 CET

Smycken som huvudsak - en kulturhistorisk och praktisk guide kring diadem och andra smycken för håret

I boken Smycken som huvudsak visar Författaren Kristina af Klinteberg ett stort antal exempel och bilder på smycken från när och fjärran. Hårsmyckenas historia är full av både män och kvinnor. De största av dessa smycken är så kostbara och tunga att de av praktiska och säkerhetsmässiga skäl sällan visas eller används. Under det senaste seklet har därför hårsmycken ofta fått enklare uttryck.

Hur smyckenas material har genomgått en utveckling fogas med kultur- och social historia till en sammanhängande helhet. Läsaren får veta mycket mer än om kungligheter och historiska dyrgripar. Här visas även ett utbrett folkligt bruk av hårsmycken och att smycken på huvudet kan kröna vilken hjässa som helst, om bara klädkoden är den rätta.

Kristina af Klinteberg är fil.mag. och kulturvetare med ett särskilt intresse för äldre hårsmycken.

Informationsförlaget

Vi skräddarsyr böcker på uppdrag av svenskt samhälls- och näringsliv.

www.informationsforlaget.se red@informationsforlaget.se

Kulturhistoriska Bokförlaget

Kulturhistoria, memoarer, biografier, fakta, fiktion och debatt

i nära samverkan med författare och uppdragsgivare.

www.kulturhistoriska.se red@kulturhistoriska.se