Samhällsförlaget - Renstig och Källén Publishing

NY BOK - Snäll Rebell 4 juli 2013

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 13:52 CEST

Vård, skola, omsorg – vad gör välfärdens entreprenörer där?

I Snäll Rebell har Håkan Eriksson sökt svaren i intervjuer med 32 företagare verksamma inom den privata välfärden. Svaren har han satt in i den välkända entreprenörskapsforskaren Schumpeters teori om hur entreprenörer utvecklar verksamheter. I boken möter vi bland annat mobila förskolebussar, medarbetardrivna äldreboenden, bildskärmar som följer ögonrörelser och ett företag som har som affärsidé att sällskapa med och högläsa för äldre. "Jag är en snäll rebell", som en av grundarna till Ung Omsorg beskriver sitt företagande.

Författaren pekar på de mycket stora välfärdsutmaningar som samhället står inför eftersom vi lever allt längre samtidigt som vi kräver allt mer individuellt anpassade lösningar. Det behövs därför nya idéer för hur vård, utbildning och omsorg kan bli både bättre och effektivare. Han menar att mycket inom offentligt driven välfärd är stöpt i en och samma form och att det kan vara mycket svårt att åstakomma förändring inom det existerande.

På ett medryckande, lättläst och ändå kunskapsbaserat sätt visar Håkan Eriksson hur välfärdens entreprenörer gjort skillnad.


Samhällsförlaget Renstig & Källén Publishing startade 2010 och ger ut böcker och rapporter inom angelägna samhällsområden. Det ägs och drivs av ekonomerna och journalisterna Monica Renstig och Anna Karin Källén med gemensam bakgrund från bland annat tidningen Affärsvärlden.

Vi har tillsammans över 50 års erfarenhet från ledande befattningar och som egna företagare inom näringsliv, politik, media, samhällsutredningar, PR och kommunikation.

Vår vision är att skapa bredare förståelse i viktiga frågor och en meningsfull debatt som gör att kunskap och insikt om komplicerade samband också når gräsrötterna. Vi intervjuar forskare, experter, beslutsfattare, opinionsbildare och politiker i angelägna ämnen och hjälper dem att utveckla och sprida viktiga budskap vidare.

Samhällsförlaget Renstig & Partner Publishing
Hemsida: www.samhällsförlaget.se
Tel: +46707743374