Örebro universitet

Ny bok som utforskar bilderna av Bergslagen i historien och samtiden

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 09:52 CET

Bergslagen har ingen egen politisk administration eller tydlig geografisk gräns. Det är en region som i stället kännetecknas av naturen med sina berg, sjöar och stora skogar, samt en gemensam industrihistoria. I boken Fram träder Bergslagen undersöker en grupp forskare om det finns en bergslagsidentitet eller om det är en papperskonstruktion som politiker, tjänstemän och turismföreträdare använder för att locka människor till orter på kraftig tillbakagång.

– Frågan är om det är befogat att hålla fast vid begreppet Bergslagen, säger Mats Lundmark, en av bokens redaktörer och professor i kulturgeografi vid Örebro universitet.

Begreppet Bergslagen kommer från de lag som under medeltiden bildades för att organisera malmbrytningen. Det fanns flera olika små bergslag som var kooperationer, vars medlemmar var jordbrukare som ägde andelar i gruvan. Lagen tog hand om brytningen och delade ansvar och kostnader för hyttor och smedjor. De olika bergslagen flätades samman i en stor social organisation som skötte förbindelserna med handelshusen i de större städerna.

Inte ett klart avgränsat område
Industrialiseringen på 1800-talet upplöste den sociala organisationen men det dröjde ändå fram till 1970-talets strukturkris innan flätverket föll sönder helt och hållet. Eftersom det är en region som bygger på en organisation snarare än ett geografiskt område är det inte tydligt vilka län och kommuner som ingick. Nationalencyklopedin benämner Bergslagen som ett ”geografiskt ej helt klart avgränsat område i Mellansverige”.

– Det har förts långvariga och bitvis infekterade diskussioner i regionen om vilka kommuner och län som ingår. Även författarna till boken har skilda uppfattningar om vilka områden som bör ingå. Vår uppgift är inte att ringa in och avgränsa så vi anger inte någon strikt avgränsning som alla författare måste hålla sig till. Vi arbetar i stället med ett kärnområde och ett vidare Bergslagen.

En region i förändring
Naturen och industrin är centrala kännetecken men finns det en identitet som binder samman regionen? Boken undersöker om människorna i den här regionen känner en samhörighet. Om de delar språk, sedvanor och tankesätt.

– Boken granskar vanliga föreställningar om regionen, som inte alltid visar sig stämma. Att det till exempel råder brist på företagsamhet, särskilt bland kvinnor eller att det är de unga kvinnorna snarare än de unga männen som lämnar regionen.

Bergslagen är en region i förändring. Satsningar görs på det industriella kulturarvet samtidigt som man ger plats för det nya i form av till exempel den holländska invandringen och upplevelseindustrins framväxt.

Många frågor att besvara
– Det finns många frågor att besvara. Är det en region som fortfarande präglas av ”bergslagsandan” och har svårt att förnya sig eller är det en region i tiden som utmärks av kreativitet och en vilja till förändring. Kanske går det inte att presentera en entydig bild av Bergslagen i dag.

– Boken vänder sig till alla som intresserar sig för Bergslagen och dess människor, i dag och under 1900-talet, säger Mats Lundmark.

Bokens femton författare ingår i ett nätverk av forskare och lärare från universiteten i Örebro, Karlstad och Uppsala samt högskolorna i Mälardalen, Dalarna och Gävle samt Tekniska högskolan. Fram träder Bergslagen är en samproduktion mellan Innovation och Produktlansering, IPR vid Mälardalens högskola, kunskapsnätverket Penta Plus samt Bergslagssatsningen – Kultur och turism. Boken säljs och distribueras av nätbokhandeln Adlibris. Redaktörer för boken är Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner och Inger Orre.

För mer information kontakta: Mats Lundmark 0709-697 558, mats.lundmark@oru.se

Pressbild på Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/Nyheter/Press/Informationsmaterial-och-bildarkiv/Personal_F-L/Lundmark-Mats/