Göteborgs botaniska trädgård

Ny bok sprider ljus över världens nyttoväxter

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 11:18 CET

Växter utgör basen för människans existens. De producerar det syre vi andas in och de ger oss mat, virke, kläder och medicin. Det finns omkring 300 000 växtarter på Jorden. Människan har tagit ungefär 3 000 av dem i sin tjänst.

"Nyttoväxter från hela världen" beskriver och illustrerar 400 växtarter som i en eller annan form regelbundet förekommer i handeln i Norden. De flesta är ätliga, men det finns dessutom ett litet urval som används till andra ändamål, som framställning av fiber, medicin eller njutningsmedel.
Intresset för mat ökar allt mer. Det finns olika skäl till det. Ett är att det blivit ett större fokus på hälsa. Ett annat är att man ofta reser utomlands under semestern och bekantar sig med nya kulturer och maträtter. Dessutom har de nordiska länderna blivit allt mer mångkulturella, och nya produkter har blivit tillgängliga i våra butiker.

"Nyttoväxter från hela världen" ger läsaren en möjlighet att lära känna de växter som bidrar med våra vardagsprodukter, och om den natur- och kulturhistoria som är knuten till dem. Boken syftar även till att förmedla botanisk kunskap. Genom att utgå från växter som människor har en relation till, hoppas författarna kunna väcka ett intresse till liv hos alla som är nyfikna på sin omvärld.

Boken "Nyttoväxter från hela världen" ges ut på Warne Förlag är skriven av Bente Eriksen och Åslög Dahl (Göteborgs universitet) och Magnus Neuendorf (Göteborgs botaniska trädgård). Illustrationer av Kirsten Tind. Mer information om författarna hittar du i bifigad pdf.

Välkommen till presentation av boken

Tisdagen den 17 december kl. 17.00-19.00
Plats: Botaniska Trädgårdens Växthus, Carl Skottsbergs Gata 22 A, Göteborg
Vi bjuder på  mingel, tilltugg och något att dricka.
Huvudförfattaren Bente Eriksen kan nås på tel. 070-263 6533
Förhandsanmälan till Warne Förlag: tel. 031-340 91 90 eller e-post: forlag@warne.se


Göteborgs botaniska trädgård - en verksamhet inom Västra Götalandsregionen
Presskontakt: Agneta Green 0707-408019
Mobilnummer till Botaniskas intendenter/botanister hittar du på hemsidan
www.gotbot.se

Få löpande information genom vår grupp på Facebook