Svenska kyrkan

Ny bok synar Humanisternas och Sverigedemokraternas budskap

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:45 CEST

Lagom inför valet kommer boken ”Farlig förenkling – Religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna”, av etikforskaren Elisabeth Gerle. Boken lämnar tryckpressarna i dag och presenteras bland annat på ett seminarium i Malmö den 13 september och under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Inför valet får Sverigedemokraterna draghjälp från Danmarks främlingsfientliga parti. En ström av böcker synar deras budskap och deras rötter och vilka som röstar på dem och varför.

– Men vem granskar organisationen Humanisterna? De förefaller segla under bekvämlighets­flagg, menar etikforskaren Elisabeth Gerle som har granskat retoriken i budskapen från Sverigedemokraterna och förbundet Humanisterna.

– Sverigedemokraterna har starka främlingsfientliga drag som många politiker vill ta avstånd från. När det gäller Humanisterna tycks myndigheter och politiker däremot vara blinda för att aggressiv religionsfientlighet också drabbar nya svenskar, säger Elisabeth Gerle. Kan det rent av vara så att Humanisterna bereder marken för SD?

De förenklade fiendebilder som framförs i samhällsdebatten bidrar till att skapa en bild av det svenska som utesluter både religiös och kulturell mångfald, betonar Gerle i boken. Hon ser att allt fler kommentatorer menar att förbundet Humanisterna är ett exempel på nyateistisk dogmatism, en religiöst oförsonlig hållning.

– Men om Humanisterna vill bli av med all religion så vill Sverigedemokraterna istället använda kyrkan som värn mot islam, förklarar Gerle. I motioner till kyrkomötet knyts till exempel ord som folk och folkkyrka till svensk etnicitet och nationalism.

Dessa förenklingar döljer att förhållandet mellan religion och politik är mer komplicerat, menar Elisabeth Gerle som i boken visar att rötterna till det vi kallar upplysning och sanning är betydligt mer komplexa.

"FARLIG FÖRENKLING – om religion och politik utifrån Sverigedemo­kraterna och Humanisterna", Nya Doxa förlag. För recensionsexemplar, kontakta förlaget direkt, tfn 0587-129 05.

Elisabeth Gerle, Lund, är präst/forskare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik och adj professor i etik vid Uppsala universitet. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/forskning och www.elisabethgerle.se Hon nås på tfn 0708-25 88 90.

Framträdanden med anledning av boken:

  • Den 13 september kl 18-20 medverkar Elisabeth Gerle i seminariet Farlig förenkling på Malmö högskola. Övriga medverkande: Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenska Dagbladet, Martin Nihlgård, tidigare rektor för studieförbundet Ibn Rushd, Ingrid Elam, kritiker och vice rektor Malmö högskola, samt Fredrik Gregorius, fil. dr. i internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola. Anmälan krävs, läs mer HÄR http://www.sensus.se/Om-Sensus/RegionerNew/SkaneBlekinge/Epikursrot/Farlig-forenkling-/
  • På ABF i Stockholm debatterar Elisbeth Gerle med Humanisternas ordförande Christer Sturmark den 14 september kl 18, utifrån boken Farlig förenkling.
  • Den 21 september kl 18 anordnas ett seminarium i Lund på Centrum för teologi och religionsvetenskap, sal 118, där bl a Ann Heberlein och Jonas Otterbeck samtalar med Elisabeth Gerle om farliga förenklingar, om ondska och om rädslor för det främmande. Öppet för alla. Efterföljande mingel.
  • Under bokmässan i Göteborg samtalar statsvetaren Ulf Bjereld med Elisabeth Gerle om slutsatserna i den nyutkomna boken. Söndag 26 september kl 9.30-9.50 på Se Människan-scenen (Svenska kyrkans monter).

Ewa Almqvist, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.almqvist@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75