Carlsson Bokförlag

Ny bok: Teater - Motståndskraft och frihetslängtan

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 14:50 CEST

”Med denna bok hoppas jag kunna ge lust till teaterkonsten. Den är alls inget försök att ge någon storartad överblick över teaterns historia från äldsta tider och framåt, istället vill den ge en viss inblick i hur teatern kunnat vara uttryck för motståndskraft och frihetslängtan under olika tider och förhållanden.”

Så skriver författaren Richard Estreen själv i bokens förord. I trettio kapitel gör han lika många nedslag i en europeiska teaterhistorien. Historien tar sin början i den gamla teaterstaden Neapel och rör sig sedan bl.a. via Shakespeare, Tjechov, Lorca och Osten och avslutas med samtida samisk teater långt uppe i norr. Tillsammans bildar dessa nedslag den personlig och levande historia om livet på scenen.


Richard Estreen har varit verksam som fölkhögskolelärare under större delen av sitt liv, på senare tid även som lärare vid Teaterhögskolan och Dramatiska institutet i Stockholm. Innan pensionen arbetade han sju år som dramaturg vid folkteatern i Gävleborg och de senaste tio åren har han varit verksam som lärare i teaterhistoria på folkhögskolor bl a i Norrköping och Skinnskatteberg.

Första recensionsdag omgående
För mer information, kontakta Adina Pierrou
adina.pierrou@carlssonbokforlag.se eller på 08-545 254 81