Institutet för mediestudier

Ny bok ute om svensk nätjournalistik! Kom och diskutera utvecklingen 8 september!

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2010 15:02 CEST

8 september arrangerar Sim(o), Institutet för Mediestudier, tillsammans med JMK, Stockholms universitet, ett seminarium om den nya boken:

Nätnyheter – från sluten produkt till öppen process

Boken är skriven av medieforskaren Michael Karlsson vid Karlstads universitet och sammanfattar hans forskning om nätjournalistiken i Sverige 2005-2010.

Han visar att nätrapporteringen skiljer sig från den traditionella journalistiken och utmanar denna vad gäller arbetssätt, normer och värderingar.

Ett kapitel ur boken finns på Sim(o)s hemsida. Den kan beställas på http://mediestudier.bokorder.se


Forskningsresultaten kommenteras på seminariet av:

Andreas Widholm, doktorand JMK
Kristian Lindquist, nyhetschef svd.se
Karin Schmidt, nyhetschef aftonbladet.se
Malin Crona, tidigare nyhetschef dn.se, numera publikredaktör Ekot
Moderator: Torbjörn von Krogh, föreståndare Sim(o), doktorand Mittuniversitetet.


• På vilket sätt skiljer nätjournalistiken sig från traditionell journalistik?
• Vad betyder användarnas medverkan för journalistiken?
• Förändrar nätjournalistiken journalistikens roll i samhället?

Arrangör: Sim(o), Institutet för Mediestudier, i samarbete med JMK, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet

Plats: JMK; JMK-salen, plan 4 (1 tr över gatuplanet), Karlavägen 104, Stockholm
Tid: 8 september, kl 15-17
Föranmälan här senast 3 september 2010

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.