Institutet för mediestudier

Ny bok: Vem betalar journalistiken i framtiden?

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 09:54 CEST

Medieekonomen Robert G Picard skriver:
   ”I dagens samhälle måste nyhetsorganisationerna hela tiden fråga sig själva vilken funktion de har och sedan göra om sig. (…) De gamla bevakningssätten måste förändras. (…) Framtiden för de etablerade företagen förblir oviss om inte journalisterna, och inte enbart cheferna, tar ett steg fram för att hjälpa till att göra om nyhetsorganisationerna.”
Robert G Picards resonemang i boken går ut på att de gamla affärsmodellerna måste omprövas, journalistikens funktion definieras och journalistikens värde för olika intressenter höjas.
Picard är forskningsföreståndare vid Reuters Institute som ingår i Oxfords universitet samt Hamrin-professor i medieekonomi vid Internationella Högskolan i Jönköping. Hans teser konkretiseras och kompletteras i boken av en erfaren trio:
Hanna Stjärne, som lett Sveriges Radios framtidsutredning, skriver om mediernas plats i framtidens personliga nyhetsflöden.
Birgitta Stål, kommunikationskonsult och tidigare tv-chef, skriver om sitt arbete med att höja journalistikens värde på TV8.
Stefan Melesko, medieforskare med vd-bakgrund, skriver utförligt om de svenska mediernas ekonomi och särskilt om förhoppningarna på intäkter från nya mobila applikationer.

Boken diskuteras vid ett seminarium 8 juni av Hanna Stjärne, Birgitta Stål och Stefan Melesko och kommenteras bland annat av Schibsted Sveriges vd Raoul Grünthal och Medievärldens chefredaktör Axel Andén. Debatten streamas av TU och kan även ses i efterhand.
Översättningen av Robert G Picards texter från engelska till svenska har gjorts med ekonomiskt stöd av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.

Vem betalar journalistiken?
Om journalistikens värde för olika intressenter
Torbjörn von Krogh (red)
198 sidor
mediestudier.bokorder.se
Tryckt bok 159 kr
E-bok 95 kr

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.