Gul PR

​Ny bok visar på hur stor roll valberedningen spelar i organisationers demokrati

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2017 07:45 CEST

Valberedningen visar till mångt och mycket vilka som ska få göra sin röst hörd och de som får makten att föreslå vilka som bör få organisationens förtroende ska ha olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Så är det dock inte alltid i realiteten och i många organisationer speglas detta när ungefär samma sorts människor föreslås till maktpositioner om och om igen.

   — Att valberedningen gör sitt jobb professionellt innebär att fler får chansen att växa i civilsamhället. Många organisationer saknar i dag mångfald bland förtroendevalda, vilket innebär att olika perspektiv saknas i dessa organisationer. Varje valberedning behöver definiera vad mångfald i organisationen är och våga se vad som saknas, säger Anna Bergkvist.

Lagom till valår och partiledarval i ett av våra riksdagspartier släpps nu boken ”Ordning och Bereda - Om valberedningens arbete”, skriven av Anna Bergkvist och Josefine Qvartford; personalvetare med stabil grund i mångårigt arbete som förtroendevalda och anställda inom olika organisationer.

   — Alla organisationer behöver fundera på hur de öppnar upp sig för fler. Inte bara för att fler ska bli medlemmar, utan också hur fler kan vara med och leda. Vi vill med ”Ordning och bereda” berätta hur vi ser på valberedningen som nyckelspelaren i den processen, säger Josefine Qvarfordt.

"Ordning och Bereda" är en bok för valberedningar som vill arbeta kompetensbaserat och besvarar frågor om exempelvis etik, förankringsarbete och hur egentligen kompetens kan mätas. Den lyfter det faktum att valberedningen är ett organ med mycket makt och att det med makt kommer ett stort ansvar att arbeta för organisationens bästa och att alltid se till att medlemmarnas intressen tas till vara.

”Valberedningen har makt. I praktiken är valberedningen ofta de som väljer vilka personer som ska utgöra styrelsen. Därutöver förbereder valberedningen valen till organisationens alla förtroendeuppdrag och presenterar förslag på kandidater – ett förslag som allt som oftast står oemotsagt. Som valberedare är du en del av en ideell organisations viktigaste organ. Men vad behöver du för att vara en god valberedare? Vilken kunskap behöver du om organisationen? Vilken kunskap behöver du om traditionell rekrytering, urval och gruppsammansättning? Och vem är den perfekta valberedaren?”
  —
 ur boken

Anna Bergkvist är personalvetare med bakgrund som anställd och förtroendevald i såväl elev-, student- som fackföreningsorganisationer. År 2012 startade hon Styrelsepost, vars första fokus var att utbilda just valberedningar. Innan dess hade Anna inte upplevt någon valberedning som levererade det hon tyckte organisationer och medlemmar i organisationer, borde förvänta sig av sina valberedningar. Idag är hon HR-generalist på ett fackförbund och driver Styrelsepost i eget bolag.

Josefine Qvarfordt har erfarenhet av ett mångårigt engagemang i studentrörelsen och fackföreningsrörelsen. Hon har verkat som både anställd och förtroendevald i flertalet organisationer inom ideell sektor. Josefine är utbildad personalvetare och specialiserade sig under utbildningen på hur kompetens används inom arbetslivet. Genom sina erfarenheter av hur olika förtroendeposter tillsätts har hon sett behovet av en metod för kompetensbaserat valberedningsarbete.

Ordning och Bereda
Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt (Idealistas Förlag)

Boken utkommer den 12 oktober

För recensionsböcker och intervjuer, kontakta:
Vilhelm Hanzén, Gul PR
vilhelm@gulpr.se eller 0736-907 409

Gul PR är en PR- och kommunikationsbyrå som arbetar efter devisen "resultat är viktigare än fina fackord". Många av kunderna är tillväxtbolag inom den digitala sektorn. Bland kunderna finns bland annat Sveriges största youtubers Daniel och Emil Norberg, en av Danmarks största appar: ShopGun, podcasten Ångestpodden, Deligate och appbolaget Tiptapp.