Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Ny borgerlig ljugrapport om (S)-politik

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:11 CEST

I dag släppte Moderaterna i Stockholms stad och län ett program med 35 påståenden om socialdemokraternas och de rödgrönas politik. På ett flertal punkter är det direkta lögner som framförs. Några exempel:

”Färre och dyrare bostäder”
Under förra mandatperioden när de rödgröna styrde i Stockholms stad byggdes 20 000 nya bostäder – ungefär dubbelt så många som de borgerliga lyckats få fram den här mandatperioden.
1,2 procent av hushållen i Stockholms stad kommer att få höjd fastighetsskatt med det rödgröna förslaget, men många som bor i hyresrätt, studentbostad eller bostadsrätt kommer att få sänkt fastighetsskatt. I en ny överenskommelse lovar de rödgröna att antalet personer som betalar förhöjd fastighetsskatt inte ska öka när taxeringsvärdena höjs 2012.
De rödgröna vill därutöver införa ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.

”Trafikkaos istället för nya spår och vägar”
Socialdemokraterna är för Förbifart Stockholm. Borgerligheten har avbrutit utbyggnaden av tunnelbanan. De skjuter exempelvis Spårväg Syd på framtiden och genomför inte stadens cykelplaner. De har tidigare stoppat Norra Länken i en hel mandatperiod och Citybanan i ett halvår. De har prioriterat en sak den här mandatperioden: NK-Express.

”Avskaffa RUT och ROT”
Vi vill införa ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag högeralliansen infört och en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus, både bostadsrätter och hyresrätter. ROT-avdraget kompletteras också med klimatbonus. ROT-avdraget bör behållas så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.

"Stopp för femöppet på krogen"
Socialdemokraterna tycker att det ska finnas krogar med öppet till klockan fem i Stockholm. Däremot har vi varit negativa till alkoholtillstånd på morgonen som moderaterna har varit för.

”Stopp för att kunna äga sin egen lägenhet i ytterstaden”
(S) vill stoppa utförsäljningen av allmännyttan till reapriser, men det behövs även i framtiden finnas både hyresrätter och bostadsrätter i Stockholm.

”Färre poliser”
Under den socialdemokratiska regeringsperioden ökades antalet civilanställda parallellt med antalet poliser. Från år 2000 till år 2006 ökade antalet poliser med 1 300 och antalet civilanställa inom polisen med över 1 000. Denna utveckling har nu brutits. De senaste två åren har antalet civilanställda minskat med flera hundra personer.

”Chockhöjda parkeringsavgifter”
De som har föreslagit parkeringsavgiftshöjningar är moderaterna som höjde boendeparkeringsavgiften.

”Stadsdelsnämndsarrest för äldre som behöver vård- och omsorgsboende”
Det är tvärtom så att borgarna verkar för kommunarrest när det gäller införandet av trygghetsboenden då dessa endast kommer erbjudas mantalsskrivna i Stockholms stad. Hur ska äldre i andra kommuner göra som vill komma närmare sina utflyttade barn och barnbarn när kroppen sviker?

"Radikalt minskade språkkunskaper hos flyktingar, eftersom SFI-bonusen tas bort"
SFI-bonusen är ett misslyckande, de få som lyckats få bonusen är främst personer som redan har universitetsutbildning.

”Stopp för motorvägsbyggen”
Det enda kända exemplet på att någon stoppat ett motorvägsbygge i modern tid är Moderaternas stopp av Norra länken-projektet genom skenutredningar i 3,5 år.


Mer information och kommentarer

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99