Huddinge kommun

Ny broschyr om ungas livsstil i Huddinge

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 09:20 CEST

Huddinge kommun har tidigare presenterat tre omfattande rapporter om hur ungdomarna i kommunen har det. Nu finns även en mer lättläst broschyr med det viktigaste från de tidigare rapporterna samt en del kommentarer och resultat som inte finns med i rapporterna.

För att få svar på hur ungdomar i Huddinge mår och framförallt hur de vill ha det på sin fritid har forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson genomfört omfattande livsstilsundersökningar bland Huddinges ungdomar. Första gången det gjordes var 1998 och nästa gång under 2009/2010, något som ger värdefull möjlighet att jämföra utvecklingen av ungdomarnas vanor.

Enkäter har delats ut och besvarats av elever i slumpvis valda klasser ur årskurs 4–6, 7–9 ochpå gymnasiet. I undersökningen från 2009/2010 ingår 2 460 svar, svarsfrekvensen var 79 procent. Resultaten är representativa för alla ungdomar i kommunen.

- Förutom att vara en intressant läsning i största allmänhet, ger rapporten också en god vägledning för vad vi i kultur och fritidsnämnden ska satsa på nu och framöver i synnerhet. Samtidigt visas också att inom vissa områden har vi varit helt rätt ute – även utan undersökning, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge kommun.

För mer information, kontakta

Toralf Nilsson, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun

08-535 317 02

Vibeke Bildt (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge kommun

08-535 317 01