Uppsala kommun, projekt Resecentrum

Ny bussgata, Stadshusgatan, börjar byggas i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:19 CET

En ny bussgata, Stadshusgatan, mellan Stadshuset och Bäverns gränd byggs just nu. Första etappen ska vara klar 7 januari.

Arbetet börjar vid Stadshusets södra gavel och innebär att några parkeringsplatser närmast Kungsgatan försvinner och några träd fälls.

Nya trafikljus sätts upp i korsningen mellan Stadshusgatan och Kungsgatan vilket medför störningar i trafiken på Kungsgatan. Det blir också begränsad framkomlighet mellan Bangårdsgatan och Stadshuset på grund av byggandet av provisoriska busshållplatser.

Stadshusgatan är en del av lösningen för bussarna i det nya Uppsala resecentrum. Södergående bussar på Kungsgatan ska då köra in vid Stadshuset till Stadshusgatan som får hållplatser på västra sidan och köra ut på Kungsgatan via Bäverns gränd.

Mer information finns på www.uppsalaresecentrum.se