Trosa

Ny busshållplats i Västerljung för tryggare trafikmiljö

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 11:28 CEST

Under augusti och september kommer busshållplatsen Norrbyvägen i Västerljung att renoveras grundligt och kompletteras med en helt ny hållplats på andra sidan vägen. Satsningen innebär en säkrare bussangöring och trafikmiljö för framför allt de skolbarn som åker skolbuss och välkomnas av såväl politiker, tjänstemän som medborgare.

Hållplatsen ingår i tidtabellen för buss 552 Vagnhärad-Västerljung och ligger utmed Västerleden precis nedanför Kyrkskolan. Den befintliga busshållplatsen kommer att renoveras och göras mer trafiksäker med ordentligt utrymme för bussangöring och tillgänglighetsanpassning för synskadade. Samtidigt anläggs en helt ny hållplats på andra sidan vägen, för resande mot Vagnhärad. Sluttningen upp mot Kyrkskolan kommer att slyröjas och snyggas till, vägbanan breddas och en gräsyta anläggs mellan hållplatsen och slänten.

Arne Karlsson (KD), ordförande i Teknik- och servicenämnden är nöjd med satsningen. ”Det här är ett väldigt efterlängtat projekt som vi inom Teknik- och servicenämnden är hemskt glada över att kunna åstadkomma. Vi hoppas att nya, bekvämare och säkrare hållplatser kommer att göra stor skillnad för Västerljungsborna i allmänhet och skolbarnen i synnerhet.”

Projektet startar under vecka 34 och beräknas vara avslutat i mitten av september.

Mer information

Fredrik Östergren, gatu- och parkingenjör, Trosa kommun
tel. 0156-522 21
fredrik.ostergren@trosa.se