Västtrafik

Ny busslinje när Torpområdet växer

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 12:32 CET

I samband med att Ikea under våren öppnar ett nytt varuhus vid Torps köpcentrum lanserar Västtrafik den nya busslinjen 11, som kommer att gå från Kampenhof till Östra Torp med halvtimmestrafik.

Det nya varuhuset öppnar troligtvis i april eller maj och då startar också den nya busslinjen 11. Den kommer att trafikera den nya hållplatsen Torp Norra via Skogslyckan med halvtimmestrafik. Med dagens trafikutbud till Västra Torp med linje 1 och den nya linje 11 kommer det att bli fyra avgångar per timme från Kampenhof till Torpområdet. Östra och Västra Torp binds ihop med en gång- och cykelväg under E6.

–  Det känns bra att vi fått till en lösning som både Västtrafik, Uddevalla kommun och Uddevalla Omnibuss är nöjda med. Nu får många anställda och besökare till området mycket goda förbindelser mellan Kampenhof och Torpområdet, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik.

Torps handelsområde växer och kommer inom de närmaste åren att utökas från dagens handelsyta på 80 000 till cirka 200 000 kvadratmeter. Den största utbyggnaden sker öster om E6 (Östra Torp), där Ikea etablerar ett nytt varuhus. Det befintliga köpcentrat väster om E6 kommer också att byggas ut. Ikea blir en stor arbetsplats med cirka 650 anställda och 9 000 besökare per dag.

För att underlätta trafiksituationen i området planeras en helt ny trafikplats på E6 norr om Torp handelsområde. På Västra Torp anläggs en ny bussterminal för expressbussarna i Bohuslän men även för lokalbussar och långdistansbussar som beräknas vara klar 2015.

För mer information:
Andreas Almquist, utvecklingschef Västtrafik 0705-62 92 11
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.