Gislaveds kommun

Ny centrumledare för Gislaved

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 13:35 CEST

Från och med oktober månad 2005 finns Rolf Stenersröd anställd som centrumledare i Gislaved. Han kommer att jobba med att driva centrumutvecklingsfrågor i Gislaveds centralort.
Rolf kommer att finnas på plats torsdagar och fredagar i Cityhuset på Torggatan i Gislaved. Rolf kan nås på telefon 070-573 3035. Rolf har en bakgrund i handelssektorn där han bland annat arbetat med etablerings- och marknadsföringsfrågor.

Bakgrund
I Gislaved centralort finns sedan 2004 en partssammansatt centralortsförening, Gislaved i Centrum (GiC), som syftar till att utveckla centralorten och öka antalet handelsetableringar i Gislaved. Medlemmar i Gislaved i Centrum är Gislaveds kommun, Svensk Handel i Gislaved samt Fastighetsägare i Gislaved ek. förening. Medlemmarna deltar i föreningen med en tredjedel vardera.

Målsättningen med Gislaved i Centrum är att:

* skapa en positiv utveckling för Gislaved som handels- och bostadsort
* öka attraktiviteten i centralorten Gislaved
* driva utvecklingsprojekt i nätverksform
* samverka för att stärka medlemmarnas utveckling


Så här var det sagt:
En centrumledare skall finnas anställd i GiC för att driva utvecklingen enligt föreningens målsättning. Huvudinriktningen är att skapa en positiv utveckling för centralorten Gislaved som handels- och bostadsort. Fokus ligger på att skapa ett brett utbud av publika aktiviteter som i sin tur skapar en positiv utvecklingstrend för Gislaved.