Cardo AB

NY CFO I CARDO

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:04 CET

Ulf Liljedahl har utsetts till ny CFO, Chief Financial Officer, med ansvar för koncernens gemensamma finans- och ekonomifunktion.

Ulf Liljedahl har haft huvuddelen av sin tidigare karriär inom Alfa Laval, senast som Vice President Finance för Alfa Lavals Process Technology Division, som är en av två säljdivisioner. Parallellt med detta innehar han sedan 2003 en tjänst som VD för Alfa Laval Copenhagen A/S.

Ulf Liljedahl kommer att ingå i Cardos koncernledning och tillträder sin tjänst den 1 augusti 2007.

Malmö den 16 februari 2007
Cardo AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81, maria.bergving@cardo.comCardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken, som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening, system för massa- och pappersindustrin samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.900 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö.