Regionförbundet i Kalmar län

Ny check ska vässa företagens IT-lösningar

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 13:51 CEST

I dag lanserar regionförbundet en ny konsultcheck på upp till 100 000 kronor. Den så kallade digitaliseringschecken ger företag möjlighet att undersöka IT-lösningar som kan vässa verksamheten.

Företag kan söka checken för att undersöka möjligheterna med digitalisering inom:

  • Produktion
  • Administrativa rutiner
  • Nya produkter – utveckling av befintliga produkter
  • Nya tjänster – utveckling av befintliga tjänster

Stöd kan också sökas för att kartlägga kunskapsnivån i företaget inom digitalisering samt öka kunskapen hos styrelse/ledningsgrupp inom området.

- Många små och medelstora företag behöver ökad kunskap kring hur man kan tillgodogöra sig nyttan med olika IT-lösningar. Konsultchecken hoppas vi ska bli en morot för många att ta in ny kunskap och använda den till nya lösningar i verksamheten – något som kan stärka konkurrenskraften, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

Fakta – vem kan söka konsultcheck?
Man kan söka konsultcheck från regionförbundet om företaget är registrerat i Sverige, driver näringsverksamhet i Kalmar län och har högst 249 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner EUR (cirka 450 miljoner kronor) och en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR (cirka 390 miljoner kronor).

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se