Railcare

Ny chef för Affärsenhet Export

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 15:20 CEST

(Aktietorget: RAIL)

Håkan Johansson ersätter, från och med den 1:a september, Ulf Marklund som ny affärsenhetschef för Export.
Håkan Johansson är 44 år, bosatt i Helsingborg och har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknad.
Han kommer närmast från en post som VD för Ekonil AB, som är en del utav G&L Beijer- koncernen.

"Det känns väldigt spännande att komma till ett företag som är i en sådan expansiv bransch som järnvägen. Att det dessutom finns en miljöprofil över det hela gör inte saken sämre" säger Håkan Johansson.

Håkan kommer att vara stationerad vid Railcares platskontor i Kvistgård utanför Helsingör i Danmark.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterliggare information kontakta:
Dan Magnusson VD
Railcare Group AB
Mobil 070 655 47 47
E-post dan.magnusson@railcare.se

Kort om Railcare Group
Railcare Group AB (publ) är en koncern med fokus på att erbjuda järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik. Företaget är organiserat i fem affärsenheter, konsulter, trumrenoveringar, entreprenader, export och transporter. De utnyttjar varandras kompetenser på ett fritt sätt för att uppnå det för beställaren optimala resultatet. Målet är att vara beställarens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande.
Beslut är fattat om att Railcare Group AB (publ) listar sin aktie på Aktietorget oktober 2007.

Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av åtta dotterbolag som är organiserade i fem affärsenheter. Företaget har 84 anställda och årsomsättningen är närmare 100 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.