Grontmij

Ny chef för Grontmijs affärsenhet Väg och Trafik

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:58 CET

Kristina Söderberg är ny chef för Grontmijs affärsenhet Väg och Trafik. Hon har gedigen branscherfarenhet efter många år på Vägverket, och kommer närmast från tjänsten som chef på planeringsenheten på Trafikverket region Stockholm.

- Jag hoppas att jag kan bidra med beställarperspektivet. Jag vet från beställarsidan hur viktigt det är att teknikkonsulterna kommer in så tidigt i processen som möjligt för att kunna arbeta trafikslagsövergripande och göra avgörande skillnader i kostnad, effektivitet och kvalitet på slutresultatet, säger Kristina Söderberg.

Planering och helhetstänk är hennes största styrkor. Den erfarenheten räknar hon med kommer till stor nytta i rollen som affärsenhetschef.

- För en kommun gäller det att tänka på helheten när de till exempel planerar infrastrukturen för ett nytt bostads- eller exploateringsområde. Där vet jag att vi kan bidra med vår breda kompetens och erfarenhet, säger Kristina Söderberg.

Hon trivs bra i branschen och inom verksamhetsområdet väg och trafik där hon ser tydliga samverkansområden mellan beställare och konsult.

- Beställaren vill ha så mycket infrastruktur som möjligt för pengarna och för att uppnå det kan vi gemensamt med beställaren, utveckla arbetssätt och tillföra vår specifika teknikkompetens, säger hon.

Kristina Söderberg tillträdde sin nya tjänst 15 februari.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.