Landstinget Halland

Ny chef för medicinkliniken vid Länssjukhuset i Halmstad

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:54 CET

Nu är det klart vem som blir ny chef för medicinkliniken vid Länssjukhuset. Han heter Bengt Sallerfors, och har lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete som chefsuppdrag. Bengt Sallerfors kommer närmast från en tjänst som överläkare och docent inom verksamhetsområde hematologi vid Universitetssjukhuset i Lund. Den 15 maj axlar han chefsuppdraget på Länssjukhuset.


Bengt Sallerfors är född 1953 och tog sin läkarexamen 1977. År 1984 specialiserade han sig inom allmän internmedicin. Några år senare fick han behörighet i hematologi, avlade doktorsexamen i medicinsk vetenskap 1993, och blev docent i hematologi 2002.

Bengt har genomgått en mängd administrations- och ledarskapsutbildningar, såväl svenska som internationella. Mellan åren 1999 och 2005 har han haft flera olika chefsuppdrag, bland annat som divisionschef för akutdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund.

Bengt Sallerfors har också varit styrelseledamot i Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening.

För mer information:

Sjukhuschef Anders Dybjer, tfn 035-13 10 00 (vx)
Bengt Sallerfors, tfn 0746-273470