NCC AB

Ny chef för NCC Construction Finland

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 09:54 CET

Harri Savolainen har utsetts till ny affärsområdeschef för NCC Construction Finland från och med den 1 februari 2012. Han tar plats i koncernledningen och rapporterar till koncernchef Peter Wågström. Nuvarande chef för NCC Construction Finland, Timo U. Korhonen, går i pension.

Tillträdande affärsområdeschef Harri Savolainen är 40 år och regionchef för NCC:s bostadsbyggande i huvudstadsregionen Helsingfors.

- Harri Savolainen är rätt person att ta över efter Timo U. Korhonen. Han har erfarenhet och kunnande från linjen, ambitionen, engagemanget och förmågan att leda vår finländska entreprenadverksamhet till nästa nivå, säger NCC:s koncernchef Peter Wågström.

Harri Savolainen är civilingenjör från Helsinki University of Technology och har arbetat i flera ledande befattningar inom NCC sedan 2001.

Successionen har varit planerad en längre tid då Timo U. Korhonen går i pension 2012.

- Under Timo U. Korhonens fleråriga ledning har NCC flyttat fram positionerna på den finska marknaden och har en stark närvaro inom både bostäder och kommersiella fastigheter, säger Peter Wågström.

NCC:s verksamhet i Finland består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2010 hade NCC i Finland en omsättning på drygt 7,5 Mdr SEK och cirka 2 500 anställda.

NCC Construction Finland bygger bostäder, kontor, anläggningar och övrig infrastruktur i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Thorné, tf kommunikationsdirektör, NCC AB Telefon +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2011, kl.08.00.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. NCC Construction FInland bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Finland.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.